,Do what you do best"


למה לפתח עם ניט?

Avatar
מאמינים שרק מתוך שיתוף פעולה של הצוות, מתוך הקשבה ופתיחות לדיעותיו של האחר ומתוך שילוב כוחות וידע נוכל להגיע לתוצאות המהירות ומקצועיות. TEAMTogether Everyone Achieves More

שותפות

Avatar
מביאים פתרונות של
הטכנולוגיה של המחר עם
המון ניסיון של העבר

פתרונות יצירתיים וחדשניים

Avatar
מתחייבים לשירות פיתוח איכותי מתוך דיוק והקפדה על הפרטים,
עבודה בנהלים ברורים
ועמידה ביעדים מוגדרים

שירות ומחויבות למצויינות 

Avatar
עובדים מול לקוחותינו בשקיפות מלאה ודיווח עקבי לאורך כל תהליך הפיתוח. אנחנו שמחים להיות חלק ולהשפיע על  הפיתוח ועושים את כל המאמצים שהלקוח יהיה חלק בלתי נפרד מהתהליך

שקיפות, אמינות ודיווח

Avatar
נסיון של מעל ל- 15 שנה
ומכאן הולכים רק קדימה

יציבות

"let NEAT do the rest

"Do what you do best, let NEAT do the rest"